Zajedno za naš Kraljevac!

U okviru projekata „Zajedno za naš Kraljevac!“ koji realizuje Udruženje sportskih ribolovaca „Deliblatsko jezero“ u partnerstvu sa Institutom za regionalni razvoj sa ciljem očuvanja prirodne vrednosti SRP „Kraljevac“ održaće se dva predavanja sa radionicama.

Ovaj projekat deo je programa „Snažno zeleno“ koji finansira Evropska unija, a realizuje Beogradska otvorena škola u partnerstvu sa Maldim istraživačima Srbije i Inženjerima zaštite životne sredine.

Predavanja i radionice će se održati:

  1. 23.09 u11h u Deliblatu

Na temu – SRP Kraljevac – Unapređene prakse u cilju zaštite Rezervata. Život na obodu Rezervata.

  1. 24.09 u 11h u Deliblatu

Na temu Proces pristupanja EU sa osvrtom na poglavlje 27 – šta mi tu možemo?