Svetski dan kornjača u SRP „Kraljevac“

Od 2000. godine u svetu se 23. maj obeležava kao Svetski dan kornjača, zahvaljujući inicijativi udruženja American Tortoise Rescue , a sa ciljem podizanja svesti o svim vrstama kornjača, kao i opasnostima koje im prete. Tako je i kod nas u Istraživačko-edukativnom centru Kraljevac po prvi put održan Svetski dan kornjača.

Skup je otvorio Aleksandar Sarmeš upravnik SRP „Kraljevac“ i pozdravio prisutne goste među kojima je bilo predstavnika Mladih istraživača Srbije, Prirodnjačkog muzeja iz Beograda, Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Prirodno-matematičkog fakulteta iz Kragujevca, JP „Vojvodinašume“, Udruženja lovaca i ljubitelja prirode „Deliblato“, lokalnog stanovništva i članova udruženja.

Nakon uvodnih reči Aleksandar Sarmeš je prepustio reč dr Rastku Ajtiću sa PMF-a iz Kragujevca koji je pozdravio skup i održao kratko predavanje o kornjačama. Osvrnuo se na značaj ove vrste i njihove probleme, a zatim i konkretno značaju barske kornjače (Emys orbicularis). Objasnio je da se barska kornjača (Emys orbicularis) susreće sa problemima gubitka staništa, upotrebom hemijskih sredstava na poljoprivrednim zemljištima, presecanjem prirodnih migratornih puteva i pojavom invazivne vrste crvenouhe kornjače (Trachemys scripta). Na kraju je rekao da moramo svi zajedno učestvovati u zaštiti barske kornjače, jer ako štitimo vrstu štitimo i njeno stanište, a samim tim i mnoge druge vrste flore i faune.

Nakon obraćanja dr Rastka Ajtića, reč je preuzela doktorand na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu Sara Arsenijević. Ona je predstavila metodologiju rada sa barskim kornjačama (Emys orbicularis). Monitoring barske kornjače u SRP „Kraljevac“ započela je 2019. godine dr Ana Golubović sa Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, a nastavio do danas Marko Maričić koji je istraživač-saradnik na Biološkom fakultetu Univerzita u Beogradu i upravo je Sara Arsenijević bila asistent. Objasnila je šta se sve prati kod kornjača i kako se one hvataju i obeležavaju. Zatim je svim prisutnim pokazala, na živim primercima kornjača koje su uhvaćene u SRP „Kraljevac“, kako mogu razlikovati mužjaka i ženku, odnosno koje su to osnovne karakteristike po kojima se oni razlikuju.

Na kraju su svi prisutni zajedno obeležili i vratili kornjače u SRP „Kraljevac“.