POŽURI: Istraživači te pozivaju da pomogneš kornjačama!

Mladi istraživači Srbije po prvi put pokreću kampanju prikupljanja sredstava za zaštitu jedne važne životinjske vrste – barske kornjače. Cilj kampanje je podrška istraživanju i zaštiti barskih kornjača, unutar Specijalnog rezervata prirode “Kraljevac”.

Barska kornjača (Emys orbicularis) je strogo zaštićena vrsta u Srbiji i važna za očuvanje barskih ekosistema. Međutim, ova vrsta se suočava sa ozbiljnim pretnjama i njihova populacija je ugrožena zbog brojnih faktora.

Kroz kampanju „KORNJAČA-SPORNJAČA“ prikupljamo sredstva za kupovinu GPS uređaja i druge neophodne opreme koju će koristiti istraživači Biološkog fakulteta koji proučavaju barske kornjače na jezeru Kraljevac.

Rezultati istraživanja će nam omogućiti da saznamo koliko se barska kornjača na jezeru Kraljevac suočava s pretnjama kao što su smanjivanje ili zagađenje staništa, nestanak pogodnih mesta za gnežđenje kao i da utvrdimo kolika je smrtnost jedinki prilikom prelaska saobraćajnica.

Da bismo ostvarili postavljeni cilj, potrebno je da sakupimo 1.010.000 RSD.

Sredstva koja prikupljamo su nam potrebna za:

  • Nabavku 3 seta GPS lokatora, uređaja sa pratećom software i hardware opremom, kojima ćemo pratiti ponašanje i kretanje kornjača: 910.000 RSD
  • Kupovinu opreme (nonius – za merenje, bubnjevi za hvatanje kornjača, akumulator za čamac): 100.000 RSD

Zato je važno da nam što pre pomogneš da krenemo u akciju kako bismo zajedno promenili trenutno stanje!

Poseti sajt donacije.rs i saznaj više o kampanji i kako možeš da se uključiš!