Biljke

Barska paprat

Barska paprat (Thelypteris palustris) je reliktna vrsta paprati vezana za vlažna staništa, kao što su obale reka, jezera, tresave, vlažne šume i livade. Na području Specijalnog rezervata prirode „Kraljevac” utvrdjena je do sada najveća populacija barske paprati na našim prostorima. Ova vrsta zajedno sa vrbom ivom i trskom gradi reliktnu biljnu zajednicu ThelypteroPhragmitoSalicetum cinereae, koja je prisutna na plutajućim i stalnim ostrvima. Barska paprat sa svojim gusto isprepletanim rizomima i snažnim korenjem vrbe ive, kao i razgradjenim biljnim ostacima obrazuju inicijalne slojeve treseta, koji dosteže debljinu i do pola metra na nekim mestima. Na području Srbije barska papat je strogo zaštićena vrsta Pravilnikom o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva Prilog I (“Sl. Glasnik RS”, br. 05/10). Nalazi se u Crvenoj knjizi flore Srbije I tom.