Ribolov

Jezero Kraljevac sa stalnim dotokom vode iz nadzemnih i podzemnih izvora, muljevitim dnom, plutajućim ostrvima, bogato razvijenom vegetacijom i dubinom od 2 do 8 metara, predstavlja idealno stanište za ribe. Dvadeset šest autohtonih i alohtonih vrsta riba je do sada zabeleženo u jezeru Kraljevac, uključujući zaštićene vrste umbra, linjak, čikov i zlatni karaš (Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva “Sl. Glasnik RS”, br. 05/10). Broj autohtonih vrsta dvostruko nadmašuje broj alohtonih vrsta, dok je najveći broj vrsta iz porodice šarana. Od 2002. godine vrši se redovno poribljavanje jezera Kraljevac sa šaranom, štukom, smudjem i linjakom.

Takodje, u cilju smanjenja brojnosti alohtonih vrsta prisutnih u jezeru Kraljevac vrši se selektivni izlov amura, tolstolobika, babuške i cverglana.

U specijalnom rezervatu prirode „Kraljevac” dozvoljen je sportski ribolov na osnovu Pravilnika za sportsko-rekreativni ribolov. Dozvolu za ribolov (dnevnu, nedeljnu i godišnju) izdaje ribočuvarska služba ( Aleksandar Sarmeš +381658173289). Sportski ribolov obavlja se udičarskim priborom sa maksimalno tri štapa i dve vezane udice, koristeći plovak, varalicu, dubinku ili živi mamac. Dozvoljen je dnevni i vremenski ograničen noćni ribolov sa obale i iz čamca na obeleženim mestima. Dozvoljeno je u toku jednog dana odneti maksimalno 5 kg ulovljenih autohtonih vrsta ribe (smudj, štuka, som, deverika). Ulov alohtonih vrsta ribe (amur, tolstolobik, babuška, cverglan, sunčica, čebačok i bele ribe) je neograničen. Ribolov šarana je zabranjen do 2016. godine.

 

U Specijalnom rezervatu prirode „Kraljevac” postoje idealni uslovi za održavanje takmičenja u sportskom ribolovu na nacionalnom i medjunarodnom nivou. Takmičenje za decu „Udicom protiv droge”, koje se održava svake godine u avgustu, postalo je tradicija rezervata.