Upravljačka

Sekcija za preuzimanje upravljačke dokumentacije…
Statut 2017. godina Preuzmi
Studija zaštite SRP „Kraljevac“ Preuzmi
Uredba o zaštiti SRP „Kraljevac“ Preuzmi
Pravilnik o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi SRP „Kraljevac“ Preuzmi
Pravilnik za sportsko – rekreativni ribolov SRP „Kraljevac“ Preuzmi
Pravilnik o kategorizaciji ribolovnih voda Preuzmi
Plan upravljanja za period 2010 – 2019. godine Preuzmi
SRP „Kraljevac“ – Turistička ponuda Preuzmi
Brošura SRP „Kraljevac“ Preuzmi
Plan upravljanja za period 2020 – 2029. godine Preuzmi
Izveštaj za 2021. godinu Preuzmi
Izveštaj za 2022. godinu Preuzmi
Izveštaj za 2023. godinu Preuzmi
Etički kodeks Preuzmi
Pravilnik o prevenciji i borbi protiv korupcije Preuzmi
Strategija komunikacije Preuzmi
Odluka o pokretanju postupka o proceni rizika Preuzmi
Plan sprovođenja postupka procene rizika Preuzmi
Program upravljanja za 2024. godinu Preuzmi