Istorijat

Specijalni rezervat prirode „Kraljevac” prostire se na području nekadašnjeg Panonskog mora, gde se pod uticajem vetra formirala lesna tarasa u koju su usečene prostrane doline izvora Spasovina, Obzovik, Mramoračka reka i Kraljevac formirane rečnom erozijom. Ovaj vodotok je 1983. godine podizanjem nasipa i prelivne brane pretvoren u jezero Kraljevac. Sa izdizanjem nivoa vode došlo je do plavljenja okolnih ritskih šuma i obradivih površina, kao odvaljanja treseta sa dna jezera što je dovelo do stvaranja plutajućih i stalnih ostrva.

Tokom 2003. godine na inicjativu Udruženja sportskih ribolovaca „Deliblatsko jezero” iz Deliblata Pokrajinski zavod za zazaštitu prirode doneo je Rešenje o prethodnoj zaštiti prirodnog dobra Bara „Kraljevac” sa „Vašarištem i „Obzovikom (“Sl. Glasnik RS” br. 112/2003). Zaštićeno prirodno dobro je zajedno sa Specijalnim rezervatom prirode „Deliblatska peščara”, sa kojim čini jedan biogeografski region, 2006. godine uključeno u panevropsku Emerald ekološku mrežu na osnovu Bernske Konvencije o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa (Rezolucija br. 4 i 6). Odlukom Vlade Republike Srbije 2009. godine Specijalni rezervat prirode „Kraljevac” stavljen je pod zaštitu države kao prirodno dobro od izuzetnog značaja I kategorije (“Sl. Glasnik RS” br. 110/2009). Za upravljača rezervata imenovano je Udruženje sportskih ribolovaca „Deliblatsko jezero”, koje sprovodi unutrašnji red u rezervatu i organizuje čuvarsku službu.