Insekti

Vilinski konjici

Vilinski konjici (Odonata) su jedna od najstarijih grupa insekata na zemlji. Ovi leteći insekti prisutni su u gotovo svim tipovima slatkovodnih staništa, a najveći broj vrsta naseljava bare i jezera sa bogatom vegetacijom. Veći deo života provode u obliku larve hraneći se na dnu bare ili jezera. Odrasli vilinski konjici su veoma pokretni letači, koji mogu da razviju brzinu leta od neverovatnih 135 km na sat. Hrane se komarcima, mušicama, leptirima, a ponekad čak i drugim vilinskim konjicima. Ujedno predstavljaju i plen drugim insektima, ribama, vodozemcima i pticama. Zbog svog značaja u lancu ishrane vilinski konjici predstavljaju važne bioindikatore ekološkog stanja vodenih i kopnenih ekosistema. U Specijalnom rezervatu prirode „Kraljevac” do sada su zabeležene 22 vrste vilinskih konjica, uključujući retke i strogo zaštićene vrste u Evropi kao što su mali car (Anax parthenope) i istočna vodendevojčica (Coenagrion ornatum; Aneks II Direktive o staništima).